Hoppa till innehåll

Uppsägning

När du vill flytta och säga upp din lägenhet finns det flera saker att tänka på.

Hur säger jag upp mitt avtal?

Uppsägning sker genom besök till något av våra distriktskontor eller skriftligen på gällande hyresavtal eller genom att fylla i och skicka in den uppsägningsblankett som finns längre ned på den här sidan.

Uppsägningen ska vara Roslagsbostäder tillhanda senast den sista dagen i månaden för att räknas som uppsagd aktuell månad. Undantag görs endast då den sista infaller en helgdag. I dessa fall räknas uppsägningar som inkommer per post eller mail följande vardag.

Uppsägningar som inkommer via mail måste kompletteras med en signerad uppsägningsblankett inom 7 dagar, detta för att säkerställa att det är du som hyresgäst som har sagt upp hyresavtalet.

Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden av hyresavtal är normalt tre månader (räknas från och med kommande månadsskifte) med nedan undantag:

  • Flyttar man inom Roslagsbostäder är uppsägningstiden en månad.
  • Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad. Avtalet kan bara sägas upp av dödsbodelägare med intyg från Skatteverket eller begravningsbyrån. Om uppsägningen skulle ske senare än en månad efter dödsfallet, är uppsägningstiden tre månader.
  • När den avflyttande samt den inflyttande hyresgästen kommer överens om att den inflyttande hyresgästen ska ta över lägenheten minst en månad (månadsskifte) tidigare kan en överenskommelse göras med Roslagsbostäder om att skriva om hyresavtalet till annat datum. En ny avflyttningsbekräftelse skickas ut till den avflyttande kunden som ska signeras och skickas tillbaks innan nya avtal upprättas.

Vad händer om vi separerar?

Om två parter står på avtalet och den ena vill flytta kommer hyreskontraktet sägas upp i sin helhet. Den part som vill bo kvar kan ansöka om att ta över kontraktet för egen del. Uppsägningsblanketten ska fyllas i av båda parter och skickas in till Roslagsbostäder. Personbevis samt inkomstintyg ska skickas in med ansökan. Roslagsbostäder gör en prövning om den kvarvarande hyresgästen ensam kan uppfylla de villkor som tidigare uppfyllts gemensamt i enlighet med vissa punkter av Roslagsbostäders grundkrav. Nekas ansökan måste hela hushållet flytta ut senast tre kalendermånader från det att uppsägningen inkommit.

Hur fungerar det med visning?

Efter att du sagt upp din lägenhet är det din skyldighet att låta oss visa lägenheten till de som får erbjudande om att hyra den efter dig.

Uthyraren på ditt distrikt kontaktar dig för att boka en passande tid för visning och berättar mer om hur visningen går till.

 

Ska lägenheten besiktas?

Ja, samtliga uppsagda lägenheter besiktas för att se över skicket och behovet av renovering. En besiktningsman bedömer då normalt och onormalt slitage. Onormalt slitage ska åtgärdas inom uppsägningstiden. Om inte debiteras avflyttande hyresgäst vid utflytt. En avflyttningsbesiktning bokas i och med att Roslagsbostäder tagit emot uppsägningen. Normalt genomförs avflyttningsbesiktningen efter ca två veckor efter uppsägningen och tiden meddelas på avflyttningsbekräftelsen.