Hoppa till innehåll

Kundundersökning

Hur kan vi bli bättre?

För att veta hur vi kan förbättra vår service frågar vi varje år våra hyresgäster hur de upplever oss som hyresvärd. Tack för att du svarar!

2019 års resultat visade att de allra flesta är nöjda med oss, över 81% är nöjda eller mycket nöjda. Det är precis enligt rikssnittet av allmännyttiga bostadsbolagen. Vi fick även fram flera saker där ni önskar förbättringar, bla telefontider på felanmälan och städutrustningen i tvättstugan – två saker vi förbättrat under året.

 

Ny undersökning i maj 2021

Vi skickar ut en undersökning igen i vår, vi uppskattar om du tar dig tid att svara då. Det går bra att svara både postalt och digitalt.