Hyresgästföreningen

Tillsammans skapar vi trygghet och trivsel

Vi skapar boinflytande

Vi arbetar tillsammans för att varje år skapa evenemang och mötesplatser för att öka gemenskapen, tryggheten och trivseln i våra bostadskvarter.

Roslagsbostäder tillhandahåller lokaler i kvarteren i vilka hyresgästföreningen och hyresgäster kan skapa tillfällen att träffas. Kvarterslokalerna administreras av de lokala hyresgästföreningarna. För kontaktuppgifter till de lokala hyresgästföreningarna och kvarterslokalansvariga ring Erik Waller på 010-45 91 384 vardagar mellan 8-17.

På länken kan du läsa mer om Hyresgästföreningen och hur du kan engagera dig för att skapa ett trivsamt kvarter.