Hoppa till innehåll

Bostadsbyte

När du har ett hyresavtal med Roslagsbostäder har du så kallad bytesrätt. Det betyder att du kan byta din hyresrätt mot en annan hyresrätt inom Roslagbostäder eller till en hyresrätt hos en annan hyresvärd. För att ett bostadsbyte ska kunna genomföras behöver ett antal kriterier uppfyllas.

  • Förutsättningen för lägenhetsbyte är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad och att båda parter avser att permanent bosätta sig i respektive bytesobjekt.
  • Bytesrätten omfattar endast möjligheten att byta sin lägenhet mot en annan hyreslägenhet. Man kan byta hyresrätt mot hyresrätt eller en stor hyresrätt mot två mindre eller tvärt om.
  • För att ansöka om ett byte ska du ha bott i din nuvarande lägenhet i minst 12 månader*.
  • Lägenheterna besiktas och eventuella skador samt onormalt slitage betalas eller åtgärdas innan bytet kan ske.
  • Ansökan ska ske skriftligt genom vår blankett om bostadsbyte (notera att det finns två alternativ av blankett).
  • Den som ska teckna kontrakt på lägenhet hos Roslagsbostäder ska uppfylla våra grundkrav för uthyrning.
  • Avtalen måste vara påskrivna innan tidpunkten för bytet.
  • De köpoäng du har i vår kö nollställs när du byter lägenhet.

*Om hyresgästen, eller bytesparten, har varit bosatt i sin lägenhet under kortare tid än ett år vid tidpunkten för ansökan om lägenhetsbyte bör tillstånd endast lämnas om det finns synnerliga skäl för bytet, till exempel dödsfall inom familjen.

Hur går ett bostadsbyte till?

Det är du som ansvarar för att hitta en hyresrätt att byta till. På vår hemsida finns Bytestorget till hjälp, en marknadsplats där du som hyresgäst hos Roslagsbostäder som vill byta din lägenhet lägger ut en annons om lägenhetsbyte. Du når den via våra app, på Mina sidor, eller via länken nedan. Bytestorget är öppet för alla att söka lägenhet på, men det är bara hyresgäster hos Roslagbostäder som kan annonsera.

När du hittat en person du vill byta bostad med fyller ni i blanketten för bostadsbyte, som finns ladda ned längst ned på den här sidan. Blanketten kan också hämtas på ditt distriktskontor. Det finns en blankett för byte inom Roslagsbostäder och för byte med annan hyresvärd. Blanketten måste undertecknas av båda parter, och vara oss tillhanda minst två månader före det månadsskifte då bytet planeras äga rum.

Om ett byte genomförs utan tillstånd eller på oriktiga uppgifter kan hyresrätten förverkas, det vill säga de kontrakt som är tecknade med Roslagsbostäder kan komma att sägs upp.
Observera att bilplats och garage inte ingår i ett lägenhetsbyte. Vänligen kontakta uthyraren på ditt distrikt om du har några frågor om bostadsbyte.

Mer information om bytesrätten av hyresrätt finns i Jordabalken 12 kap § 35 och på Hyresgästföreningens hemsida.

Bytestorget - se lägenheter för byte

eller lägg ut egen annons

Bytestorget

Ansök om bostadsbyte inom Roslagsbostäder

För dig som vill byta din hyresrätt mot en annan hos Roslagsbostäder

Blankett för bostadsbyte inom RB

Ansök om bostadsbyte inom Roslagsbostäder

För dig som vill byta din hyresrätt mot en annan hos Roslagsbostäder

Ansök om bostadsbyte

För dig som vill byta din hyresrätt hos Roslagsbostäder till en bostad hos en annan hyresvärd.

Blankett för bostadsbyte

Ansök om bostadsbyte

För dig som vill byta din hyresrätt hos Roslagsbostäder till en bostad hos en annan hyresvärd.