Hoppa till innehåll

Är du vår nya verksamhetsutvecklare?

Verksamhetsutvecklaren leder arbetet med processbaserad och kundorienterad verksamhetsutveckling i syfte att löpande utveckla Roslagsbostäders verksamhet.

Ansvar och befogenheter:

Som verksamhetsutvecklare samverkar du inom och utom organisationen för att driva, koordinera och vidareutveckla Roslagsbostäders förbättringsarbete. Du kommer tillsammans med övriga i organisationen ta fram och utveckla planer, metoder, arbetssätt samt driva aktiviteter för att på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt uppnå företagsövergripande mål.

Beskrivning av huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Ansvara för större övergripande utvecklingsprojekt.
 • Ansvara för förvaltning av ledningssystemet enligt FR 2000 och se till att det följer gällande krav.
 • Stödja organisationens processägare med processkartläggning.
 • Identifiera, samordna och utföra förbättringsarbete utifrån verksamhetens behov.
 • Stödja arbetet med framtagande av strategiska verktyg så som affärsplan och verksamhetsplaner.
 • Stödja organisationens övriga projektledare för att säkerställa att projektmål följs upp samt får önskad effekt.
 • Samverka inom och utom bolaget för utveckling av arbetssätt.
 • Omvärldsbevaka nyheter inom rollens ansvarsområden.

Utbildning:

Eftergymnasial utbildning med inriktning mot projektledning, tjänsteutveckling alternativt motsvarande yrkeserfarenhet.

Kompetens och yrkeserfarenhet:

 • Dokumenterad erfarenhet inom verksamhetsutveckling och processutveckling.
 • Erfarenhet av ledningssystem och kvalitetscertifiering.
 • Erfarenhet av upphandling alternativt god beställarkompetens inom tjänsteutveckling.

Önskvärda kvalifikationer:

 • Certifiering som projektledare (exempelvis PRINCE2 eller PMP)
 • Erfarenhet från certifiering av ledningssystem likt FR2000 eller ISO 9001.
 • Erfarenhet av  modelleringsverktyg som exempelvis 2c8 eller Microsoft Visio.
 • Erfarenhet från fastighetsbranschen, gärna kommunalt allmännyttigt bolag.

För att lyckas med uppdraget har du följande personliga egenskaper:

Vi fäster stor vikt vid din personlighet, din inställning och motivation. Som person ser vi att du är trygg och stabil med god självinsikt. Du är handlingskraftig med samarbetsförmåga, och en stark vilja att driva och leda förändring. Du är kreativ och presenterar gärna idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat utifrån ett strategiskt tänk. Vidare tycker du om att leda projekt och samt vara en kunskapsresurs för andra.

Vill du veta mer om oss? Läs om vår värdegrund MEA.

Ansökan skickas till info@roslagsbostader.se senast den 15 mars 2021.

Urval och intervjuer sker löpande så du är välkommen med din ansökan så fort som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen. Vid frågor kontakta gärna HR-ansvarig Erika Hellsten på erika.hellsten@roslagsbostader.se.